⚠️Nova pravila v primeru nesreč na avtocesti!⚠️

DZ je sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki v primeru nesreče voznikom na avtocesti in hitri cesti omogoča razvrščanje čez robno črto smernega vozišča, med drugim tudi na odstavni pas, ko je treba zagotoviti nemoten prehod za intervencijska vozila. Torej ne več samo do skrajnega desnega roba voznega pasu. V Uradnem listu RS, številka 54/2017, ki je izšel 29.9.2017 je zapisana sprememba kjer po novem imamo REŠEVALNI PAS!

V spodnjih dveh povezavah lahko preverite Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D) in celoten Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29.09.2017.

 

Zakon o spremembi zakona o pravilih cestnega prometa

Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017