Storitve

  • Polnjenje tlačnih posod za izolirne dihalne aparate in potapljaške aparate, ter čiščenje
  • Požarne straže:

    Pri delih, kjer je povečana požarna nevarnost se mora zagotoviti požarna straža. Taka dela so načeloma našteta v 37. členu Zakona o varstvu pred požarom ali pa jo predpiše upravni organ če ugotovi    povečano nevarnost požarov.

  • razvoz pitne vode,
  • pranje cestišč, dvorišč pod visokim tlakom,
  • druge storitve , skladno s predmetom osnovne dejavnosti in razpoložljivo gasilsko-reševalno tehniko ter opremo.