SZa splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni, invalidski, športni, religiozni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dobrodelni, kulturni, ekološki in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Kot davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5 % dohodnine. Z dnem 27.12.2019 je Gasilska zveza Slovenije začela uporabljati donatorsko platformo E-DONACIJE, ki bo močno pomagala in seveda olajšala pridobivanje sredstev gasilskim društvom in gasilski zvezi. Platforma E-DONACIJE omogoča spletno doniranje dohodnine in menjavo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za katerega dobi izbrano društvo donacijo. Donacijo dobi v primeru da menja zdravstveno zavarovanje, v tem primeru se donira društvu 40€. Za izpolnitev obrazca ali podpis ponudbe uporabniku ni potrebno tiskati obrazcev ali pošiljati preko pošte, prav tako se ne potrebuje digitalnega potrdila. Obrazec ko izpolni na sami platforni E-DONACIJE se mu pošlje kot dokument na e-mail naslov. Dokument samo elektronsko podpiše, na računalniku z miško ali preko mobilnega telefona ali tablice s prstom.