Opis opreme

Izolirni dihalni aparat (ali s kratico IDA) je aparat za zaščito dihalnih organov na stisnjen (komprimiran) zrak. Ustvarja okoliščine, ki zelo ustrezajo dihanju (najbližje naravnemu dihanju), vendar imajo dihalni aparati zaradi odprtega pretoka zraka v aparatu kratko zaščitno delovanje (do 60 minut), kar odreja njihovo uporabo.”

Namenjeni so za posredovanja, ki trajajo kratek čas in sicer zaradi bližine neškodljivega ozračja, ali pa za posredovanja, kjer drugi dejavniki omejujejo čas trajanja posredovanja (visoka temperatura). Spadajo v skupino izolirnih dihalnih aparatov, ki uporabnike popolnoma osamijo od zunanjega ozračja, ki je škodljivo zaradi vsebnosti plinov ali pomanjkanja kisika. Aparati so dihalni zaščitni aparati brez regeneracije – obnove izdihanega zraka.

Največ se uporabljajo v gasilstvu, potapljaštvu, v kemični in drugod v industriji, na letališčih, v komunalnih službah, vojski in drugod. Aparati so preprosto oblikovani, oprema in vzdrževanje nista zahtevna, enostavna je njihova uporaba.”

Vir: Wikipedija; Dihalni aparat, 10. 9. 2020; povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dihalni_aparat (2022)