Opis posredovanja

“Prvi posredovalec je posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja.”

Vir: Društvo prvih posredovalcev, Kdo je prvi posredovalec; povzeto po: https://prviposredovalci.si/  (2022)