Opis opreme

“Ob nesreči je zelo pomembno, kako hitro in varno lahko poskrbimo za ogrožene. Ob požaru v objektu stopnišče največkrat predstavlja dimnik, zato evakuacija večjega števila ljudi po stopnišču največkrat ni mogoča. Reševalci izvajajo reševanje oseb z višin na več načinov. Eden najprimernejših načinov je prav gotovo reševanje z reševalno spustnico.”

“Spustnica omogoča hitro, učinkovito in varno reševanje oseb z višin ne glede na starost in zdravstveno stanje oseb, zato jo lahko uporabimo v šolah, domovih za starejše občane in v večnadstropnih stanovanjskih stavbah. Spustnica je zaprta, zato oseba, ki jo rešujemo lažje premaguje strah pred višino.”

 

“Vrste spustnic:

navpične spiralne (EUROACE S-1),
poševne (EUROACE R),
navpične spiralne spustnice s fiksno namestitev (tla) (EUROACE UX-BOX),
spiralne spustnice za mobilno uporabo (predvsem primerno za uporabo v gasilstvu – EUROACE S-1 F / N in EUROACE RF).”

 

“Vsaka spustnica je narejena individualno glede na objekt in želeno višino (maksimalna višina uporabe je 90 metrov). Montaža spustnic se izvede brez večjih gradbenih del.”