Opis posredovanja

“Tehnično reševanje je sklop uporabe znanja, izkušenj, tehničnih pripomočkov in tehničnih metod dela za prenehanje delovanja ali ogrožanja predmeta ali snovi na človeka in njegovo lastnino.”

“Zahteve po tehničnem reševanju izzovejo dogodki, kot so:

–  vsakodnevne nezgode,

– naravne nezgode, ter

– vojna stanja.”

Vir: Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, Poklicna gasilska enota Nova Gorica; Tehnično reševanje; povzeto po: https://www.geng.si/operativa/tehni%C4%8Dno-re%C5%A1evanje (2022)