DANILO POLANIČ, predsednik PGD Ljutomer

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1980. Po gasilski izobrazbi je Gasilski častnik II. stopnje. Opravil je tečaj za uporabnika dihalnega aparata, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za vodjo čolna, usposabljanja za strojnika in avtodvigal, usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A in B ter tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A in B, usposabljanje za delo z helikopterjem, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo, tečaj za tehnično reševanje ter tečaj za bolničarja, tečaj za vodjo enote in tečaj za prvo pomoč.

Je prejemnik bronaste in srebrne plamenice, prejemnik priznanja gasilske zveze III. stopnje ter prejemnik  bronastega znaka Civilne zaščite, značke za dolgoletno delo  40 let in značka za delo v operativi 10 let.

Je sektorski predsednik sektorja Ljutomer 1 in član upravnega odbora GZ Ljutomer.

Vlogo predsednika PGD Ljutomer je prevzel leta 2018.


LEONARDO MARKOVIČ, namestnik predsednika PGD Ljutomer

 

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1974. Po gasilski izobrazbi je Višji Gasilski častnik II. stopnje. Opravil je tečaj za uporabnika dihalnega aparata, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za vodjo čolna, tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago, opravljen ima seminar za predsednika ocenjevalne komisije, tečaj za inštruktorja, tečaj za predavatelja, tečaj za poveljnika gasilskega društva, tečaj za vodjo skupine,   usposabljanja za strojnika in avtodvigal, usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A in B ter tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A in B, usposabljanje za delo z helikopterjem, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo, tečaj za tehnično reševanje ter tečaj za bolničarja, tečaj za vodjo enote in tečaj za prvo pomoč.

Je prejemnik, gasilskega odlikovanja III. stopnje, gasilske plemenice III. stopnje, priznanje gasilske zveze I. in II. stopnje, prejemnik  srebrnega znaka Civilne zaščite, značko za dolgoletno delo v operativi 20 let ter značka za dolgoletno delo 40 let.

Je sektorski poveljnik sektorja Ljutomer 1 ter namestnik poveljnika GZ Ljutomer.

Vlogo namestnika predsednika PGD Ljutomer je prevzel leta 2018.

Je tudi častni predsednik PGD Ljutomer.


DUŠAN HUNJADI, poveljnik PGD Ljutomer

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1984 kot pionir, mladinec, pripravnik, operative in sedaj kot poveljnik enote PGD Ljutomer ki spada v IV. kategorije. Po gasilski izobrazbi je gasilski častnik II. stopnje. Opravil je tečaj za inštruktorja, uporabnika dihalnega aparata, tečaj za uporabnika radijskih postaj, usposabljanja za strojnika in avtodvigal, avtolestve, usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A in B, usposabljanje za delo z helikopterjem, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo, tečaj za tehnično reševanje in tečaj za poveljnika gasilskega društva, tečaj za vodenje večjih intervencij ter tečaj za bolničarja in tečaj za prvo pomoč, ter tečaj za upravljanje z visokotlačnimi kompresorji, tečaj za upravljanje z mobilno muljno črpalko. Ima usposabljanje z naslovom “Psihične značilnosti doživljanja nesreč”, usposabljanje iz baz nevarnih snovi ter usposabljanje za aplikacijo SPIN.  

Je prejemnik bronaste in srebrne plamenice, prejemnik priznanja gasilske zveze III. stopnje ter prejemnik bronastega znaka Civilne zaščite. 

Vlogo poveljnika PGD Ljutomer je prevzel leta 2008.


ZVONKO POLANIČ, namestnik poveljnika PGD Ljutomer

Gasilski organizaciji se je pridružil leta 1982. Po gasilski izobrazbi je Gasilski častnik II. stopnje. Opravil je tečaj za uporabnika dihalnega aparata, tečaj za uporabnika radijskih postaj, usposabljanja za strojnika in strojnika avtolestev in avtodvigal, tečaj za orodjar, usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul B, usposabljanje za delo z helikopterjem, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo, tečaj za tehnično reševanje in tečaj za vodenje večjih intervencij ter tečaj za bolničarja in tečaj za prvo pomoč.

Je prejemnik bronaste in srebrne plamenice, prejemnik priznanja gasilske zveze III. stopnje ter prejemnik  bronastega znaka Civilne zaščite.

Vlogo namestnika poveljnika PGD Ljutomer je prevzel leta 2016.