Danilo Polanič

Predsednik društva

Saško Kodelič

Namestnik predsednika

Dušan Hunjadi

Poveljnik društva

Aleš Kunčič

Namestnik poveljnika

Benjamin Kolar

Podpoveljnik