Danilo Polanič

Predsednik društva

Leonardo Markovič

Namestnik predsednika

Saško Kodelič

Podpredsednik

Dušan Hunjadi

Poveljnik društva

Zvonko Polanič

Namestnik poveljnika

Aleš Kunčič

Podpoveljnik