V današnjem času so naša posredovanja ob velikih različnih intervencijah oz. nesrečah zelo pomembna od naše opreme in vozil. Današnja posredovanja nam dajo vedeti, da moramo veliko pozornost dajati tudi na našo opremo s katero smo opremljeni v našem društvu. Ne glede ali je to skupinska oprema ali posameznikova oprema. Največjo pozornost od opreme posvečamo seveda našim vozilom, s katerimi lahko seveda v zelo hitrem času posredujem ob vsakršnem trenutku.

Vozni park in oprema

S čim posredujemo ob alarmu

Vozila in njihova oprema

Vozila in njihova oprema

Gasilska vozila, s katerimi posredujemo na intervencijah

Oprema

Oprema

Oprema gasilca, katera se razlikuje od vrste intervencije.