Opis tehnike

“Reševanje z vrvno tehniko uvrščamo med dela s povečano nevarnostjo za nastanek poškodb. Glede na to, da se nekaterim delom na višini ne da izogniti, je le-tega potrebno izvesti v skladu s standardnimi operativnimi postopki, ki veljajo na tem področju.”

“Pri reševanju z vrvno tehniko v gasilstvu se navadno izkaže, da je najšibkejši člen prav gasilec zaradi pomanjkljivega znanja in posledično napačnih
odločitev.”

Vir: M. Zibelnik; Vozli, navezave orodja in enostavni postopki
reševanja z vrvno tehniko (1. del); Revija Gasilec; povzeto po: https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/09/VOZLI-1.pdf (2022)