Polnjenje tlačnih posod za izolirne dihalne aparate in potapljaške aparate ter čiščenje

Zagotavljanje požarne straže:  pri delih, kjer je povečana požarna nevarnost, se mora zagotoviti požarna straža. Taka dela so našteta v 37. členu Zakona o varstvu pred požarom ali pa jo podpiše upravni organ, če ugotovi povečano nevarnost požarov. Navajamo nekaj primerov:

  • razvoz pitne vode,
  • pranje cestišč,
  • dvorišč pod visokim tlakom,
  • druge storitve, skladno s predmetom osnovne dejavnosti in razpoložljivo gasilsko-reševalno tehniko ter opremo.